Podyplomowe Studium Religioznawstwa

Podyplomowe Studium Religioznawstwa skierowane jest do osób interesujących się spotkaniem kultur
i religii w różnych okresach dziejów i na różnych kontynentach.

Proponowane przedmioty w ramach studium wskazują na zależności między religią a różnorodnymi dziedzinami kultury, prezentują ponadto różne religie świata oraz ich wzajemne powiązania. Religioznawstwo korzysta z wypracowanych metod nauk humanistycznych, dotychczas stosowanych
w religioznawstwie. Religioznawstwo nie orzeka o istnieniu bądź nieistnieniu Boga, jak również
o prawdziwości danej religii, stwierdzeń i dogmatów, traktując te tematy wyłącznie jako materiał badawczy. Słuchacze studium potrafią zrozumieć złożone relacje między religiami, potrzebę uwzględnienia religii
w działalności społecznej i gospodarczej oraz potrzebę dialogu międzyreligijnego, będącego częścią szerszego dialogu międzykulturowego. Współcześnie jawi sie potrzeba tego typu specjalistów w różnych dziedzinach życia społecznego, gospodarczego i politycznego, gdyż Polska staje się społeczeństwem coraz bardziej wielokulturowym, a na pewno otwierającym się na inne kultury i religie, a tym samym staje przed trudnym wyzwaniem (zadaniem) poznania i zmierzenia się ‘innością kulturową i religijną’, doświadczaną za granicą ale również w kraju.

Czas trwania studium: 5 semestrów (2,5 roku), w sumie 390 godzin wykładowych i ćwiczeniowych.

Po zakończonym studium słuchacze otrzymują dyplom ukończenia Podyplomowego Studium Religioznawstwa a absolwenci magisterskich studiów teologicznych mogą ponadto uzyskać dyplom licencjata kościelnego (rzymskiego) z teologii w zakresie teologii religii.

Zajęcia odbywają się podczas 11 zjazdów w ciągu roku (piątek-sobota): 5 wykładowych, 5 ćwiczeniowych oraz 1 zjazd egzaminacyjny.

 

 

Religioznawstwo - wykłady

 Dzień


Godz.


Tytuł wykładu


Wykładowca


 


Piątek


15.00-17.30


Wstęp do religioznawstwa, w


 


4


 


17.45-20.15


Historia i metodologia badań religioznawczych, w


 


2


Sobota


08.00-10.30.


Starożytne religie w basenie Morza Śródziemnego, w.


 


4


 


10.45-13.15


Podstawy islamu, w


 


2


 


13.45-16.15


Tradycyjne religie Ameryki Łacińskiej, w


 


4

 

Religioznawstwo – ćwiczenia

 Dzień


Godz.


Tytuł wykładu


Wykładowca


 


Piątek


16.00-20.15


Historia i geografia religii, ćw.


 


4


Sobota


08.00-12.15


Socjologia i psychologia religii, ćw.


 


4


 


13,30-17,45


Podstawy islamu, ćw.


 


2

 I rok - 150 godzin

 

Planowany koszt studiów– ........semestr

W jaki sposób zgłaszać się ?

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.ploraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.48).

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy uzupełniony i podpisany z systemu

- dowód osobisty do wglądu

- odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  aktualna fotografia

 

Kontakt

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące studiów podyplomowych z religioznawstwa

Napisz do nas : wtz@uksw.edu.pl

Zapraszamy bardzo serdecznie do podjęcia studiów.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach