Mędzynarodowa telekonfererencja o miłości własnej (filautia) w nauce pisarzy greckich - 20.06.2017