Podyplomowe Studia Katechezy Przedszkolnej

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej do podjęcia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej. Program studiów umożliwia nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu teologii dogmatycznej, moralnej, biblijnej, liturgiki i katechetyki w łącznym wymiarze 180 godzin.

 Podyplomowe Studia z katechezy przedszkolnej w świetle Porozumienia Komisji Episkopatu Polski z Ministrem Edukacji narodowej z dnia 31 maja 2016 roku w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii - uprawniają do prowadzenia zajęć z religii w przedszkolu przez osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia zajęć z religii w przedszkolu we wszystkich grupach wiekowych, zgodnie z aktualnymi założeniami programowymi.

 

Czas trwania studiów - 2 semestry.

REKRUTACJA

Uruchomienie studiów planowane jest w roku akademickim 2019/2020.

W jaki sposób zgłaszać się ?

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia  jest rejestracja na stronie internetowej www.podyplomowe.uksw.edu.pl oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie wydziału  (pok.48).

 Rejestracja na studia będzie otwarta od dnia 01 czerwca  2019 roku. Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy uzupełniony i podpisany z systemu

- kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego

  tożsamość kandydata

- odpis i kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższychw zakresie wychowania przedszkolnego

- dwie aktualne fotografie

- opinia proboszcza

Kontakt

Chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące studiów.

Napisz do nas : wtz@uksw.edu.pl, tel. 22 561 88 75

Zapraszamy bardzo serdecznie do podjęcia studiów.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach