Kursy języka greckiego i hebrajskiego

Od roku akademickiego 2019/2020 planowane jest uruchomienie czterosemestralnych kursów języka hebrajskiego i greckiego. Kursy są dodatkową ofertą dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie języka biblijnego - greckiego lub hebrajskiego. Celem kursów jest przygotowanie do samodzielnej lektury Pisma Świetego.

Plan kursu języka greckiego

Plan kursu języka hebrajskiego

Czas trwania kursów:

kurs języka hebrajskiego - 4 semestry

kurs języka greckiego - 4 semestry

Warunki przyjęcia:

złożenie kwestionariusza osobowego w dziekanacie Wydziału Teologicznego UKSW w terminie od 10.07.2019  (pokój 48) osobiście, e-mailowo (skan dokumentu) na adres wtz@uksw.edu.pl lub korespondencyjnie na adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, z dopiskiem "kurs języka hebrajskiego/greckiego"

Pobierz kwestionariusz

Przewidywany Koszt kursu:

Kurs języka hebrajskiego: 650 zł za semestr

Kurs języka greckiego: 650 zł za semestr

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach