Dyżur ks. prof.UKSW dra hab. Tomasza Wielebskiego z dnia 27.09.2017 zostaje przełożony na dzień 28.09.2017 w godz. 8.30-10.00