Rekrutacja

18 grudnia 2018. Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji do „PzS”, ustalając listę rankingową spośród Studentów Wydziału Teologicznego, którzy spełnili warunki formalne uczestnictwa w Projekcie.
Wszyscy Studenci zostali imiennie poinformowani o fakcie zakwalifikowania przez dra Mateusza Kota - członka Komisji Rekrutacyjnej.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Mateuszem (m.kot@uksw.edu.pl)

--------------------------------------------------------------------------

Terminy spotkań informacyjnych dotyczących nowej rekrutacji do projektu „Praktyki z Sukcesem”:
1. 06 grudnia 2018 r. - godz. 10:00, sala 313.

--------------------------------------------------------------------------

31 maja 2018 r. - Komisja Rekrutacyjna wydała decyzję nr 3/PzS/WT/2018, o skutkach której zainteresowane strony zostaną poinformowane przez upoważnionego członka Komisji

--------------------------------------------------------------------------

9 kwietnia 2018 r. Komisja Rekrutacyjna wydała decyzję nr 2/PzS/WT/2018

--------------------------------------------------------------------------

5 stycznia 2018 r. Komisja Rekrutacyjna wydała decyzję nr 1/PzS/WT/2018.

--------------------------------------------------------------------------

W związku z realizacją PzS Zespół Zarządzający Projektem prosi o przesłanie do Pana mgra Szymona K. Ciećko kosztów dojazdu z Państwa miejsca zamieszkania do miejsca odbywania stażu, to jest do Miasta Stołecznego Warszawy.

Informacje te należy przesłać do 3 stycznia 2018 r. (do godz. 14.00) na adres e-mail (sz.ciecko@uksw.edu.pl).

--------------------------------------------------------------------------

2 i 3 stycznia wszyscy Studenci zrekrutowani do PzS są zobowiązani do uzupełnienia swoich danych w dokumentacji projektowej. Uprzednio należy skontaktować się z Panem mgrem Szymonem K. Ciećko (sz.ciecko@uksw.edu.pl).

--------------------------------------------------------------------------

15 grudnia Komisja Rekrutacyjna ustaliła nową listę rankingową Studentów biorących udział w "PzS".

--------------------------------------------------------------------------

1 grudnia br. Komisja Rekrutacyjna zakończyła proces rekrutacji do „PzS”, ustalając listę rankingową spośród Studentów Wydziału Teologicznego, którzy spełnili warunki formalne uczestnictwa w Projekcie.

Wszyscy Studenci zostali imiennie poinformowani o fakcie zakwalifikowania lub o wpisaniu na listę rezerwową przez mgra Szymona K. Ciećko, członka Komisji Rekrutacyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Szymonem (sz.ciecko@uksw.edu.pl)    

--------------------------------------------------------------------------

W związku z licznymi zapytaniami o zmianę terminu spotkania z Komisją Rekrutacyjną programu "Praktyki z sukcesem", Przewodniczący Komisji postanowił wyznaczyć trzeci termin rozmów na 1 grudnia (piątek) od godz. 15.00 w sali 227A (łącznik, poziom -1, Dewajtis).

Studenci, którzy chcieliby zmienić termin, proszeni są o zaanonsowanie tego mgr. Szymonowi K. Ciećko do wtorku, 28 listopada, za pośrednictwem poczty elektronicznej (sz.ciecko@uksw.edu.pl)

--------------------------------------------------------------------------

16 listopada br. zostały przekazane informacje o wstępnych pozytywnych decyzjach Komisji Rekrutacyjnej Projektu "PzS". 

Rozmowy kwalifikacyjne: 29 listopada od godziny 13.15 do godziny 14.45 (nazwiska od L do Ż, sala 116) oraz 30 listopada od godziny 11.30 do godziny 13.00 (nazwiska od A do K, Aula Jana Pawła II).

Zamieszczamy dokumenty, które należy wydrukować DWUSTRONNIE, wypełnić NIEBIESKIM długopisem i dostarczyć Komisji Rekrutacyjnej w dniu rozmowy.

U W A G A !!! Prosimy nie wpisywać dat oraz nie wypełniać pola odnośnie do aktywności zawodowej.

Należy ponadto dostarczyć zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta WT UKSW. Zaświadczenie musi zawierać informację, na którym roku Państwo studiują oraz jaka jest Państwa WAŻONA średnia ocen z ostatniego roku studiów.

Informację o średniej ocen prosimy przesłać do mgra Szymona K. Ciećko najpóźniej 25 listopada br.

W związku z zasadą równości szans oraz aktywizacją osób z niepełnosprawnościami, należy posiadać dokument poświadczający ewentualne niepełnosprawności (np. orzeczenie ZUS), bowiem Komisja jest zobowiązana do uwzględnienia tego w punktacji.

Prosimy przygotować krótką autoprezentację, w której uwzględnione zostaną: motywacja do wzięcia udziału w Projekcie, dyspozycyjność oraz instytucje, w których chcieliby Państwo odbyć staże (wraz z uzasadnieniem).

Wszelkie pytania można, jak zawsze, kierować do mgra Szymona K. Ciećko (sz.ciecko@uksw.edu.pl).

--------------------------------------------------------------------------

Terminy spotkań informacyjnych:

  1. 17 października 2017 r. - godz. 11.30, aula Jana Pawła II.
  2. 20 października 2017 r. - godz. 12.30, sala 321.

--------------------------------------------------------------------------

Rekrutacja trwa od 6 do 31 października 2017 r.

Zgłoszenia należy przesłać e-mailowo: sz.ciecko@uksw.edu.pl lub doręczyć osobiście podczas dyżurów: wtorek, 9.30-11.00 (sala 408) lub piątek, 9.45-11.15 (sala 503).

Zgłoszenie musi zawierać: imię, nazwisko, nr indeksu, kierunek i rok studiów oraz klauzulę "Wyrażam chęć przystąpienia do programu Praktyki z sukcesem".

 

REGULAMIN

OŚWIADCZENIA

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach