Sympozum naukowe „Bilad as-Sudan” pt. „Polska a strefa Sudanu” (24.11.2017)

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW, Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne oraz Fundacja Harambi zapraszają na kolejne sympozjum z cyklu „Bilad as-Sudan” pt. „Polska a strefa Sudanu”. Sympozjum odbędzie się w piątek 24 listopada 2017 r. przy ul. Dewajtis 5 w sali 223.

Pobierz program