Sympozjum Naukowe "Brat Naszego Boga", Lublin (16.12.2017)

Lublin, Klasztor Ojców Bernardynów, ul. Willowa 15

Będzie to próba przeniknięcia człowieka. Sama postać jest ściśle historyczna. Niemniej pomiędzy samą postacią a próbą jej przeniknięcia przebiega pasmo dla historii niedostępne. W ogóle bowiem człowiek ma to do siebie, że niepodobna go wyczerpać historycznie. Pierwiastek pozahistoryczny w nim tkwi, owszem, leży u źródeł jego człowieczeństwa. Próba zaś przeniknięcia człowieka łączy się z sięganiem do tych źródeł.

K. Wojtyła, Brat naszego Boga, 1979

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiając rok 2017 Rokiem św. Brata Alberta, podkreślił znaczenie Jego twórczości i dzieł miłosierdzia dla dziedzictwa narodowego. Upływający rok przyniósł wiele wydarzeń kulturalnych i modlitewnych upamiętniających  Brata Alberta. Jego zwieńczeniem będzie sympozjum naukowe poświęcone osobie i dziełu tego wybitnego Świętego odbywające się 16 XII w Lublinie pod auspicjami polskich i zagranicznych ośrodków naukowych.

Celem sympozjum jest wielowymiarowe i twórcze spojrzenie na św. Brata Alberta. Prelegenci, oprócz prezentacji materiału faktograficznego, podejmą interpretację dzieł Świętego, zarówno tych duchowych, jak i społecznych oraz artystycznych. Przedmiotem naukowej refleksji będą źródła, z których Brat Albert czerpał swoją oczywistość w dobroci,
a także Jego duchowe oddziaływanie na ubogich oraz członków założonych przez Niego zgromadzeń zakonnych. Omówiony zostanie wątek twórczości artystycznej Adama Chmielowskiego oraz recepcja Jego osoby i dzieła w literaturze i kulturze polskiej.

Przypomnienie św. Brata Alberta w stulecie Jego śmierci stanowi punkt wyjścia
do aktualizacji przesłania miłosierdzia we współczesnym świecie. Jest to także opowieść
o tajemnicy spotkania człowieka z Bogiem, dzięki któremu radykalnie zmienia się bieg ludzkiego życia, a niekiedy także odwraca bieg historii. Mamy nadzieję, że ożywienie pamięci o fascynującej osobowości św. Brata Alberta, która urzekła tak wielu Jemu współczesnych, może być skutecznym antidotum na dylematy i strapienia naszych czasów.

Pobierz program