Terminy

Od 28 do 31 maja 2018 r.:

 • Rekrutacja dodatkowa.

Od 19 stycznia 2018 r.:

 • Uczestnicy Projektu informowani są drogą mailową o przydzieleniu instytucji, w której odbywać będą praktyki.

15 stycznia 2018 r.:

 • Mija termin złożenia sprawozdania do IP z realizacji Projektu.

11 stycznia 2018 r.:

 • Mija czas na przedłożenie odpowiedzi w ramach zapytania 2/PzS/WT/2017.
 • Mija czas na przedłożenie ofert przez Pracodawców zainteresowanych współpracą przy realizacji Projektu.
 • Zebranie Komisji ds. Oceny Ofert.

5 stycznia 2018 r.:

 • Komisja Rekrutacyjna wydała decyzję nr 1/PzS/WT/2018. O jej skutkach zainteresowani Studenci zostali poinformowani drogą e-mailową przez mgra Sz.K. Ciećko.

3 stycznia 2018 r.:

 • Mija czas na przedłożenie odpowiedzi w ramach zapytania 1.1./PzS/WT/2017 – dotyczy usługi ubezpieczenia NNW.
 • Mija czas na przesłanie odpowiedzi na zapytanie skierowane od Zespołu Zarządzającego Projektem w sprawie dojazdów przez Państwa Studentów do miejsca odbywania stażu, czyli Miasta Stołecznego Warszawy.

2 - 3 stycznia 2018 r.:

 • Uzupełnienie danych zrekrutowanych Uczestników "PzS".

22 grudnia 2017 r.:

 • Unieważnienie Zaproszenia NR 1/PzS/WT/2017 do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu Praktyki z sukcesem realizowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
 • Złożenie Zaproszenia NR 1.1/PzS/WT/2017 do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na świadczenie usługi ubezpieczenia NNW dla uczestników projektu Praktyki z sukcesem realizowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

15 grudnia 2017 r.:

 • Kanclerz UKSW wydała decyzję Nr 113/2017 w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w związku z realizacją projektu "PzS".
 • Komisja Rekrutacyjna wydała decyzję NR 2/PzS/2017, o jej skutkach zainteresowani Studenci zostali poinformowani drogą e-mailową przez mgra Szymona K. Ciećko.
 • Zespół Zarządzający Projektem wystosował zapytania ofertowe w związku z ubezpieczeniem NNW dla Studentów biorących udział w projekcie.

13 grudnia 2017 r.:

 • NCBiR udzielił odpowiedzi na zadane pytanie, wyrażając zgodę na uproszczenie procedur związanych z wyborem pracodawców.

12 grudnia 2017 r.:

 

 • Zespół Zarządzający Projektem wystosował zapytanie do NCBiR jako IP o zgodę na zastosowanie uproszczonych procedur przy wyborze pracodawców, u których Studenci WT odbywaliby staże w ramach "PzS".

1 grudnia 2017 r.:

 • III tura rozmów kwalifikacyjnych.
 • zakończenie procesu rekrutacji - decyzja Komisji Rekrutacyjnej nr 1/PzS/2017 o zakwalifikowaniu 65 Studentów Wydziału Teologicznego UKSW do udziału w Projekcie "PzS".

30 listopada 2017 r.:

 • II tura rozmów kwalifikacyjnych (od godz. 11.30 w auli Jana Pawła II).
 • Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia podjęła Decyzję Nr 20/2017 zmieniającą Decyzję Nr 19/2017 w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu "PzS" nr POWR.03.01.00-00-S118/17.

29 listopada 2017 r.:

 • I tura rozmów kwalifikacyjnych (od godz. 13.15 w sali 116).

7 listopada 2017 r.:

 • Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW wydał Decyzję Nr 33/2017 powołującą Komisję Rekrutacyjną w Projekcie "PzS".

2 listopada 2017 r.:

 • Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia podjęła decyzję Decyzję Nr 19/2017 w sprawie powołania zespołu do spraw realizacji projektu „Praktyki z sukcesem” nr POWR.03.01.00-00-S118/17.

31 października 2017 r.:

 • Zakończenie rekrutacji do Projektu "PzS".

20 października 2017 r.:

 • Drugie spotkanie informacyjne - sala 321, godz. 12.30.

17 października 2017 r.:

 • Pierwsze spotkanie informacyjne - aula Jana Pawła II, godz. 11.30.

6 października 2017 r.:

 • Rozpoczęcie rekrutacji do Projektu "PzS". 

15 stycznia 2018 r.

 

Mija termin złożenia sprawozdania do IP z realizacji Projektu.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach