Boże Narodzenie 2017- Życzenia

   

Bożego narodzenia
ta noc jest dla nas święta.
Niech idą w zapomnienia
niewoli gnuśne pęta.

Daj nam poczucie siły
i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły
nad ziemią tą szczęśliwą.

Jest tyle sił w narodzie,
jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie Duch Twój wstąpi
i śpiące niech pobudzi.

Stanisław Wyspiański, „Wyzwolenie”

 

Potrzebujemy wspólnoty, która będzie nas wspierać, w której my będziemy wspierać innych, w której będziemy nawzajem okazywać sobie życzliwość, lojalność, przyjaźń i miłość. Źródłem trwałej wspólnoty między ludźmi jest Bóg, który stał się Człowiekiem, który umacnia nas swoim Duchem, który budzi nas ze snu gnuśności, daje nam siłę i moc. Proszę przyjąć serdeczne życzenia przeżywania wspólnoty w Święta Narodzenia Pańskiego, a także przez cały Rok Pański 2018, rok Stulecia Niepodległości, tak ważny dla nas wszystkich jako wspólnoty narodowej.

 

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW 

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

 

 

 

 

 

      


Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach