Dodatkowe terminy szkoleń BHP

Szanowni Państwo,
DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
1 termin - 10.01.2018 (środa), godz. 15.00, ul. Wóycickiego 1/3,
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
2 termin - 13.01.2018 (sobota), godz. 09.45, ul. Wóycickiego 1/3,
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
3 termin - 19.01.2018 (piątek), godz. 16.45, ul. Wóycickiego 1/3,
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
4 termin - 25.01.2018 (czwartek), godz. 16.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek,
Aula im. Jana Pawła II.


WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy wyłącznie Studentów, którzy w bieżącym roku akademickim (2017/2018) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwszym terminie (tj. podczas Dni Organizacyjnych lub w terminach wyznaczonych przez Wydziały).
2. WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.
3. Na dodatkowe szkolenie należy przybyć w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przybycia na szkolenie.


Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach