Egzamin EX Universa 27 maja 2020 rok

Egzamin Ex Universa Theologia -  27 maja 2020 o godz. 9.30

Zgodnie z decyzją Księdza Profesora Jarosława Różańskiego - Prodziekana WT UKSW  
egzamin  Ex universa odbedzie się za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.
Szczegóły zostaną Państwu  podane do wiadomosci w pózniejszym terminie. 
Do dnia 18 maja br uprzejmie proszę o przesłanie informacji
na email a.grobelska@uksw.edu.pl kto z Państwa będzie podchodził do egzaminu, dziekuję. 

Skład Komisji:

1. Teologia biblijna - ks. prof. K. Bardski

2. Teologia fundamentalna - ks. prof. P. Artemiuk

3. Teologia dogmatyczna - ks. prof. J. Babiński

4. Teologia moralna - ks. dr J. Sobkowiak - Przewodniczący Komisji