Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Religiologii i Dialogu Międzyreligijnego