Inicjatywy Wydziału Teologicznego dofinansowane w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)

UKSW otrzyma ponad 1,5 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).

Wśród dofinansowanych działań są również inicjatywy z Wydziału Teologicznego:

  1. Przygotowanie anglojęzycznej wersji 50 wybranych artykułów na 50-lecie Studia Theologica Varsaviensia w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania periodyku (Wydział Teologiczny) - 52 766,00 zł;
  2. Przygotowanie anglojęzycznej wersji czasopisma Studia Theologica Varsaviensia w latach 2018 i 2019 w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania periodyku (Wydział Teologiczny) - 21 106,00 zł;
  3. Pozyskanie numerów DOI (Digital Object Identifier) dla publikacji zawartych w Studia Theologica Varsaviensia - (Wydział Teologiczny) - 418,00 zł;
  4. Korekta językowo-redakcyjna artykułów publikowanych w Studia Theologica Varsaviensia celem przygotowania ich do publikacji w sieci Internet (Wydział Teologiczny) - 6 970,00 zł;
  5. Ogólnopolska konferencja naukowa "Kościół - patriotyzm - niepodległość" (Wydział Teologiczny) - 17 101,00 zł;

 

Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN) - to program wspierający rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację wyników działalności badawczo-rozwojowej, innowacyjnej i wynalazczej, w tym w skali międzynarodowej, a także zadań związanych z utrzymaniem zasobów o dużym znaczeniu dla nauki i jej dziedzictwa, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. (MNiSW).

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach