Dyżury Wykładowców Wydziału Teologicznego w okresie pandemii

ADAMCZEWSKI BARTOSZ, ks. dr hab., prof. UKSW, bez ograniczeń czasowych w formie korespondencji mailowej

ARTEMIUK Przemysław, ks. dr hab., prof. UKSW, przez cały tydzień dostępny przez maila. A także od poniedziałku do piątku w godzinach 9-11 oraz 15-17 (skype)

BABIŃSKI Jarosław, ks. dr hab., prof. UKSW, dostępny mailowo j.babinski@uksw.edu.pl każdego dnia

BACHANEK Grzegorz, ks. dr hab., prof. UKSW, Konsultacje: czwartki godz. 13.15-14.45, e-mail

BARDSKI Krzysztof, ks. prof. dr hab., Prowadzący zajęcia udostępnił uczestnikom kontakt e-mailowy i telefoniczny. Jest dostępny pod telefonem w dniach roboczych od 9:00 do 21:00

BARTOCHA Waldemar, ks. dr, konsultacji online w terminach wykładów. Ponadto do dyspozycji także w innych terminach, po wcześniejszym umówieniu ze studentem drogą mailową: w.bartocha@uksw.edu.pl Forma konsultacji: Facebook, Messenger, WhatsApp, poczta elektroniczna

BARTOSIK Grzegorz, o. prof. dr hab., Konsultacje telefoniczne. Doktoranci i studenci otrzymali numer telefonu. Dostępny w piątki (dzień wykładów) w godz. 8.00-11.15. Ponadto kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-20.15. Dostępność poprzez e-mail od poniedziałku do piątku

BŁESZYŃSKA-WYSOCKA Joanna dr - Dostęp przez cały tydzień na adres mailowy podany studentom wraz materiałami do wykładów. Konsultacje telefoniczne po umówieniu mailowym

BOGUSZEWSKI Mariusz, ks. dr, środa i czwartek, 8.00-15.00

CHROSTOWSKI WALDEMAR, ks. prof. dr hab., dostęp przez cały tydzień (z wyjątkiem niedzieli) przez adres mailowy

CIEĆKO Szymon Krzysztof, mgr lic., codziennie drogą e-mailową (odpowiada w miarę możliwości tego samego dnia)

CYBULSKA Kinga, dr, Studenci zostali poinformowani o możliwości odbycia indywidualnych lub grupowych konsultacji w wybranych przez siebie terminach. Stały kontakt mailowym ze studentami, mogą również liczyć na informacje zwrotną do wykonanych zadań w postaci komentarzy do wgrywanych plików (daje to możliwość udzielania sobie odpowiedzi).

CZACZKOWSKA Ewa, dr, dyżur w dzień zajęć, czyli w poniedziałek przed zajęciami, od godz. 14. do 15.00 via ZOOM. Studenci mają także mój prywatny mail, na który piszą także w ciągu tygodnia, przesyłając prace, a starostowie grup mają mój prywatny numer telefonu

DRZEWIECKI Piotr, dr hab., prof. UKSW, mailing, wtorek, 12.00-13.00

DZIEKAN Jacek, dr, na bieżąco drogą e-mailową, z możliwością umówienia się na sesję on-line

FILIPOWICZ Krzysztof, ks. dr dostępny bez ograniczeń drogą mailową (k.filipowicz@uksw.edu.pl) i z wykorzystaniem platformy Moodle

GACKA Bogumił, ks. prof. dr hab., wtorki, godz. 12.00-14.00

GAŁĄZKA Włodzimierz, ks. dr hab., prof. UKSW, Godz. 11.30 – 13.00 konsultacje online (email, telefon) dla uczestników wykładu Mistyczne teksty w późnym średniowieczu

Godz. 13.15 – 14.45 konsultacje online (email, telefon) dla uczestników ćwiczeń   Analiza mistycznych tekstów w późnym średniowieczu; Godz. 15.00 – 16.30 konsultacje online (email, telefon) dla uczestników seminarium   Teologia życia duchownego. 22 kwietnia 2020 r.

Godz. 11.30 – 13.00 konsultacje online (email, telefon) dla uczestników wykładu   Mistyczne teksty w późnym średniowieczu; Godz. 13.15 – 14.45 konsultacje online (email, telefon) dla uczestników ćwiczeń   Analiza mistycznych tekstów w późnym średniowieczu; Godz. 15.00 – 16.30 konsultacje online (email, telefon) dla uczestników seminarium Teologia życia duchownego. 27 kwietnia 2020 r. - Godz. 15.00 – 16.30 00 konsultacje online (email, telefon) dla uczestników wykładu monograficznego Polskie szkoły duchowości od XIX do XX w.

GAWROŃSKA-PIOTROWSKA Anna, mgr, Dyżur konsultacyjny on-line poprzez Facebook, Messenger: czwartek - 23.04.2020 r., godz. 14.00-15.00; dodatkowo dla studentów specjalizacji radiowej w godzinach zajęć – Facebook, Messenger; możliwość kontaktu również drogą e-mailową: a.gawronska-piotrowska@uksw.edu.pl.

GONIAK Łukasz, dr, mailing (na bieżąco oraz w śr. w godz. 10-12); kontakt poprzez aplikację Messenger (chat online oraz rozmowa live) - pilne sprawy, po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową.

GRALCZYK Aleksandra, dr, czwartki w godzinach 10.00-11.00, Skype

GROCHOWSKI Zbigniew ks. dr, : bez ograniczeń czasowych w formie korespondencji e-mailowej (z.grochowski@uksw.edu.pl lub zbigniewgrochowski@gmail.com). Konsultacje via skype po umówieniu e-mailowym

GRZYWACZEWSKI Józef, ks. prof. dr hab., stały kontakt mailowy

JAROSZ Marta, dr, od 26 marca na Skypie (nick:martawojtal) w czwartki w godzinach 12.00-13.00 (możliwość rozmowy na żywo). Dodatkowo strona na FB (nazwa: Dr Marta Jarosz), na której Pani doktor będzie prowadzić zajęcia w postaci transmisji live i tam też będzie zamieszczać wszystkie ważne komunikaty

JEŻ Paweł, mgr, codzienna analiza otrzymanych prac 23.03. - 6.04, uwagi zwrotne, poprawki i kolejne nagrania

KAWECKI Witold, ks. prof. dr hab., via e-mail, SMS, telefon, Facebook, Messenger

Od poniedziałku do piątku, 10.00 – 20.00

KIETLIŃSKI Krzysztof, ks. dr hab., prof. UKSW, Dostępność przez cały tydzień przez e-mail i telefonicznie

KINDZIUK Milena, dr, dostępna codziennie (oprócz niedziel) pod mailem oraz na studenckich grupach Facebookowych (Dziennikarze manipulanci, Leniwcy, Krytyczne Aniołki, Kaczki)

KLOCH Józef, ks. dr hab., prof. UKSW, do dyspozycji studentów w piątki od 15.00 do 16.00 pod numerem telefonu +48 600 032 432

KLUJ Wojciech, ks. dr hab., prof. UKSW, na Skypie w czasie trwania zajęć, ponadto zaproszeni zostali do kontaktowania się mailowo w razie wątpliwości. W szczególnych przypadkach indywidualnie można ustalić inne formy kontaktowania, np. telefonicznego lub w innym czasie

KNECHT Tomasz, mgr, konsultacje on-line; dostęp przez cały tydzień przez prywatny adres mailowy: tomasz.knecht@gmail.com

KOPICZKO Tomasz, ks. dr, Zawsze w godzinach odbywania się wykładów, w sytuacjach losowych także poza nimi. Środa: 16.45 - 18.15; 18.30 – 20.00. Czwartek: 11.30 – 13.00; 13.15 – 14.45

KOT Mateuszdr, Studentom umożliwiono możliwość konsultacji online za pośrednictwem programu Skype w czwartki pomiędzy godziną 10:30 a 11:30 lub w terminie wspólnie ustalonym przez obie strony. Na maila każdego ze studentów zostały wysłane zaproszenia, dzięki którym znajdą wykładowcę bez konieczności szczegółowego wyszukiwania (wiadomość wysłana zgodnie z wytycznymi dot. RODO)

KOWALSKI ŁUKASZ, mgr inż., codziennie drogą e-mailową (odpowiadam w miarę możliwości tego samego dnia) oraz na czacie w czasie zajęć przez platformę moodle

KRĘCIDŁO Janusz, ks. prof. dr hab., Konsultacje on-line (komunikatory społecznościowe) w każdy wtorek w godz. 11.30-15.00, ponadto w dowolnym wcześniej ustalonym czasie oraz konsultacje e-mailowe od poniedziałku do piątku (8.00-20.00)

KURZYDŁO Dariusz, ks. dr hab., prof. UKSW, konsultacje online przez cały czas

LASKOWSKA Małgorzata, dr hab., prof. UKSW, mailing, piątek 10.30-11.30 

LEŚNICZAK Rafał, ks. dr hab., każdego dnia (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-16.00; Forma konsultacji: mailowo (r.lesniczak@uksw.edu.pl), telefonicznie (po wcześniejszym ustaleniu drogą mailową), Facebook, Messenger, WhatsApp, FaceTime

LINKE Waldemar, ks. dr hab., prof. UKSW, poniedziałek 9.00-11.00; środa 11.00-13.00

ŁĘCICKI Grzegorz, dr hab., prof. UKSW, dyrektor IEMiD, stały dostęp na adres mailowy g.lecicki@uksw.edu.pl

ŁUCZUK Piotr, dr, Poniedziałki i środy w godzinach 11:00-12:00. Preferowany kontakt mailowy na adres p.luczuk@uksw.edu.pl. Możliwy również kontakt za pośrednictwem Facebooka i komunikatorów, po wcześniejszym umówieniu mailem na adres:  p.luczuk@uksw.edu.pl

MEJZNER Mirosław, ks. dr hab., prof. UKSWEcumenical Councils of the Early Church (IV-VIII Century): Piątki, 9.45-11.15 (Skype, e-mail UKSW); Patrologia: Piątki, 11.30-13.00 (Zoom, e-mail UKSW)

MICKIEWICZ Franciszek, ks. prof. dr hab., każdego dnia (od poniedziałku do piątku), w godzinach 10.00-11.00; 17.00-18.00; mailowo (fmickiewicz@o2.pl) lub telefonicznie (609 723344).

MODZELEWSKA Anna, dr, konsultacje w czasie rzeczywistym, tj. w godzinach zajęć na Skype, stała możliwość konsultacji mailowej

MOJŻYN Norbert, ks. dr hab, prof. UKSW, stały kontakt mailowy i telefoniczny

NOWAK Jacek, ks. prof. dr hab., Poza wtorkiem jako dniem wykładowym, studenci mogą kontaktować się przez e-mail lub telefonicznie w czwartek w godz. 1400-1600

OLĘDZKI Jerzy prof. dr hab.  - stały dostęp przez e-mail, telefon, SMS, Skype - po ustaleniu terminu.

PARCHEM Marek, ks. prof. dr hab., konsultacje mailowe bez ograniczeń czasowych; konsultacje telefoniczne w godzinach wykładów

PATER Dariusz, ks. dr hab., prof. UKSW, 27.03.2020, 3.03.2020, 30.04.2020, 06.04.2020 w godz. 8.00-13.00, zapytania na email: paterdarek@wp.pl

PERZYŃSKI Andrzej, ks. prof. dr hab., dostępny pod adresem e-mailowym oraz na WhatsApp w dni powszednie, zawsze jest możliwość kontaktu telefonicznego (tel. 601.978.596)

PŁATEK Paweł, dr, Bezpośrednie konsultacje online za pomocą Facebooka odbywają się w środy (10:30 – 14:45) i czwartki (9:45 – 13:00). Konsultacje mailowe (p.platek@uksw.edu.pl) możliwe są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00. Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź to dwie godziny

PŁONKOWSKI Tomasz, dr, dyżur (Hangouts) środy 8.40-9.40, konsultacje 8-21 ( z wyjątkiem soboty i niedzieli) mailowo: tom.plonkowski@gmail.com (lub usosmail, ewentualnie po umówieniu na MS Teams)

PRZYBYŁOWSKI Jan, ks. prof. dr hab., doktoranci mają nieograniczony kontakt e-mail z wykładowcą i możliwość kontaktu przez WhatsApp w środy od godz. 9.45 do 15.00. W inne dni kontakt przez WhatsApp po uzgodnieniu e-mailem

PRZYBYSZ Monika, dr hab., prof. UKSW, poniedziałek-niedziela od 10.00 do 24.00 e-mailem: uksw@op.pl, tel. 503 858 468, Messengerem, w grupach studenckich na Facebooku – na bieżąco

RAYZACHER-MAJEWSKA Aneta, dr, w czasie zajęć: Dydaktyka katechetyczna – środa godz. 9.45-11.15, badania i realizacja projektów – środa godz. 11.30-13.00, omówienie praktyk – środa godz. 16.45-18.15.

ROMANOWSKI Ryszard, mgr, Możliwość codziennego kontaktu przez ustalone komunikatory

ROBAK Marek, dr, mailowo lub na platformie Teams, umawiane indywidualnie

RÓŻAŃSKI Jarosław, ks. prof. dr hab., czwartek i piątek, 8.00-15.00

SAKOWICZ Eugeniusz, prof. dr hab., codzienna konsultacja telefoniczna w godzinach 20.00- 21.00.Stały kontakt mailowy (e.sakowicz@uksw.edu.pl)

SEWERYNIAK Henryk, ks. prof. dr hab., Studenci mogą konsultować się drogą mailową pod podanym adresem seweryniak@o2.pl  od wtorku do piątku w godz. 15-18.00

SKOBEL Stanisław, ks. dr hab., prof. UKSW, kontakt na WhatsApp albo przez Skype’a we wtorki w godz. 16-20

SŁOMKA Tomasz, dr hab., możliwość stałej konsultacji drogą mailową lub za pomocą komunikatora

SOBKOWIAK Jarosław, ks. drprodziekan WT, pod telefonem poniedziałek - piątek 9.00-15.00, dostęp mailowy wszystkie dni, konsultacje online dla studentów zgodnie z godzinami wykładów

STĘPIEŃ Tomasz, ks. dr hab., prof. UKSW, fora i maile pon. – pt. 8.00-16.00

STĘPNIAK Krzysztof, ks. dr hab., prof. UKSW, kontakt dla studentów: mail kstepniak@uksw.edu.pl,  Messenger, WhatsApp oraz konsultacje za pomocą Skype po uprzednim umówieniu się co do dnia i godziny - nick krzysztof-stępniak-ah

STRZAŁKOWSKA BARBARA, dr hab., prof. UKSW, 17.04.2020 oraz 24.04.2020 w godzinach: 9-45-11.15 – dla wykładu „Podstawy judaizmu i chrześcijaństwo w optyce mediów”, mailowo (adres: bstrzalkowska@wp.pl); 11.30-13.00 – dla wykładu „Księgi prorockie”, na FACEBOOKU (grupa „Księgi prorockie w czasach pandemii”) oraz w razie pytań także mailowo (adres: bstrzalkowska@wp.pl). 13.15-14.45 – dla wykładu „Ancient Israel and Its Closest Neighbors in Biblical Perspective”, na FACEBOOKU (grupa Ancient Israel and Its Neighbors – lecture online) oraz w razie pytań, także mailowo (adres: bstrzalkowska@wp.pl)

SZOSTEK Błażej, dr, kontakt przez komunikator Skype w dniach i godzinach wykładów

SZUPPE Paweł, dr, konsultacje mailowe lub telefoniczne, czwartek, piątek, 10:00-12:00

SZYSZKA Tomasz, ks. dr hab., prof. UKSW, konsultacje online, czwartki, 13.15-18.15

TATAR Marek, ks. prof. dr hab., 

a. permanentna możliwość kontaktu oraz przesyłania materiały drogą e-mailową.

b. Doktoranci angielskojęzyczni – materiały dostępne na platformie Moodle.

c. Każdy wtorek w godzinach zajęć możliwość kontakty poprzez Skype; 13.15 – 14.45 dla seminarzystów polskojęzycznych; 15.00 – 16.30 – wykład dla studentów angielskojęzycznych i możliwość indywidualnego ustalenia możliwości spotkania poprzez Skype; 16.45-17.30 – dodatkowe seminarium naukowe dla studentów angielskojęzycznych prowadzone poprzez Skype. Oprócz tego możliwość kontaktu telefonicznego z każdym ze studentów.

TUTAK Mateusz, dr, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00; forma konsultacji online – ustalona ze studentami, zazwyczaj gmail, FaceTime bądź Skype

WIELEBSKI Tomasz, ks. dr hab., prof. UKSW, dyrektor IT, konsultacje on-line; dostęp
przez cały tydzień przez adres mailowy

ZABIELSKI Józef, ks. prof. dr hab., godz. 10-12 w dni wykładowe drogą e-mail i telefoniczną

ŻMIJOWSKA Paulina, mgr, konsultacje online od poniedziałku do piątku przez e-mail i telefonicznie, jeśli jest taka potrzeba

ŻUKOWSKA-GARDZIŃSKA Dominika, dr hab., prof. UKSW, Konsultacje on-line; dostęp przez cały tydzień przez adres mailowy d.zukowska@uksw.edu.pl

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach