Informacja Inspektoratu BHP dot. DODATKOWYCH OSTATNICH TERMINÓW szkoleń w zakresie bhp dla Studentów

Szanowni Państwo,
przychylając się do próśb od Studentów, którzy do dnia dzisiejszego nadal nie uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zostały wyznaczone trzy dodatkowe, ostatnie w bieżącym roku akademickim terminy szkoleń.


DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODBĘDĄ SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
1 termin - 12.05.2018 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, sala nr 114;
2 termin - 19.05.2018 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, sala nr 108;
3 termin - 23.05.2018 (środa), godz. 16.45, Dewajtis 5, Nowy Gmach, Aula im. Jana Pawła II.


WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy WYŁĄCZNIE Studentów, którzy w bieżącym roku akademickim (2017/2018) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.
3. Na dodatkowe szkolenie należy przybyć w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przybycia na szkolenie.


Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach