Kurs "Studium Mariologii"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie "Studium Mariologii"

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie.

Celem studium jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas. Przewidziane są m.in następujące wykłady: Starotestamentowe Proroctwa, figury i symbole maryjne, Maryja w nauce wschodnich Ojców Kościoła, Boże Macierzyństwo i wieczyste dziewictwo NMP, Kult NMP w tradycji Kościoła Zachodniego, Maryja-Gwiazda Nowej Ewangelizacji, Kryteria prawdziwości i znaczenie objawień maryjnych dla współczesnego Kościoła, Nauczanie o kobiecie współczesnego Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

Wykłady będą się odbywać w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum"

Program kursu obejmuje 80 godzin wykładowych i jest realizowany od października 2022 do czerwca 2023 (8 sobót)

Terminy zajęc w roku akademickim 2022/2023

I SEMESTR: 22 października 2022, 26 listopada 2022, 14 stycznia 2023, 18 lutego 2023

II SEMESTR: 18 marca 2023, 22 kwietnia 2023, 20maja 2023, 17 czerwca 2023

Warunkiem zaliczenia kursu jest uczestnictwo w wykładach (dopuszczalna jest nieobecność max. na jednym zjeździe)

Ulotka do pobrania - rok 2022/2023

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest:
•    Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2022) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
•    Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego:
listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Studium Mariologii”
lub osobiście - adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Składanie kwestionariuszy: od 1 lipca 2022 r.do 30 września 2022 r.
 

Kontakt:

Sekretariat "Kolbianum" w Niepokalanowie: 661 712 121 (pon-pt. 8.00-16.00); kolbianum@gmail.com

Sekretariat Wydziału Teologicznego: 22 561 89 60; 22 561 88 56 (pon-pt. 8.00-14.00)

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach