Kurs "Studium Mariologii"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie "Studium Mariologii"

Uczetnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie.

Celem studium jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas. Przewidziane są m.in nastepujące wykłady: Starotestamentowe Proroctwa, figury i symbole maryjne, Maryja w nauce wschodnich Ojców Kościoła, Boże Macierzyństwo i wieczyste dziewictwo NMP, Kult NMP w tradycji Kościoła Zachodniego, Maryja-Gwiazda Nowej Ewangelizacji, Kryteria prawdziwości i znaczenie objawień maryjnych dla współczesnego Kościoła, Nauczanie o kobiecie współczesnego Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

Wykłady będą się odbywać w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" podczas dwóch tygodniowych zjazdów wykładowych (od poniedziaku do piątku) w terminach:

7-11 października 2019

25-29  listopada 2019

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na kurs jest dostarczenie kwestionariusza listownie, skanem (na adres: wtdz@uksw.edu.pl) lub osobiście (ul. Dewajtis 5, pokój 41, pon-pt. 8.00-14.00)

Kontakt Telefoniczny:

Sekretariat Wydziału Teologicznego: 22 561 89 60; 22 561 88 56 (pon-pt. 8.00-14.00)

Sekretariat "Kolbianum" w Niepokalanowie: 664 158 928 (pon-pt. 8.00-16.00)

 

W ramach kursu „Studium Mariologii” planowane są w roku akademickim 2019/20 następujące wykłady:

Maryja w Ewangeliach synoptycznych

Maryja w nauce zachodnich Ojców Kościoła

Teologia pośrednictwa

Maryja Królowa Polski

Maryja w dialogu ekumenicznym

Maryja w pobożności ludowej

Maryja w przepowiadaniu homilijnym

Miejsce i znaczenie sanktuariów i pielgrzymek w życiu Kościoła

Mariologia świętego Maksymiliana M. Kolbego i jej zastosowanie w apostolacie maryjnym

Teologia św. Ludwika Grignon de Montfort

Konferencja: "Maryja Matką życia"

Kwestionariusz

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach