Kurs "Studium Mariologii"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie "Studium Mariologii"

Uczetnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie.

Celem studium jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas. Przewidziane są m.in nastepujące wykłady: Starotestamentowe Proroctwa, figury i symbole maryjne, Maryja w nauce wschodnich Ojców Kościoła, Boże Macierzyństwo i wieczyste dziewictwo NMP, Kult NMP w tradycji Kościoła Zachodniego, Maryja-Gwiazda Nowej Ewangelizacji, Kryteria prawdziwości i znaczenie objawień maryjnych dla współczesnego Kościoła, Nauczanie o kobiecie współczesnego Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

Wykłady będą się odbywać w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" podczas dwóch tygodniowych zjazdów wykładowych (od poniedziaku do piątku) w terminach:

I sesja: 8-12 października 2018 r,

II sesja: 26-30 listopada 2018 r.

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia na kurs jest dostarczenie kwestionariusza listownie, skanem (na adres: wtdz@uksw.edu.pl) lub osobiście (ul. Dewajtis 5, pokój 41, pon-pt. 8.00-14.00)

Kontakt Telefoniczny:

Sekretariat Wydziału Teologicznego: 22 561 89 60; 22 561 88 56 (pon-pt. 8.00-14.00)

Sekretariat "Kolbianum" w Niepokalanowie: 664 158 928 (pon-pt. 8.00-16.00)

Pobierz informacje

Kwestionariusz

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach