Kurs "Studium Mariologii"

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kursie "Studium Mariologii"

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające minimum wykształcenie średnie.

Celem studium jest pogłębienie wiary i wiedzy teologicznej na temat Matki Bożej, Jej roli w historii Zbawienia, w życiu Kościoła i każdego z nas. Przewidziane są m.in następujące wykłady: Starotestamentowe Proroctwa, figury i symbole maryjne, Maryja w nauce wschodnich Ojców Kościoła, Boże Macierzyństwo i wieczyste dziewictwo NMP, Kult NMP w tradycji Kościoła Zachodniego, Maryja-Gwiazda Nowej Ewangelizacji, Kryteria prawdziwości i znaczenie objawień maryjnych dla współczesnego Kościoła, Nauczanie o kobiecie współczesnego Nauczycielskiego Urzędu Kościoła.

Wykłady będą się odbywać w Centrum Studiów Mariologicznych UKSW "Kolbianum" podczas dwóch tygodniowych zjazdów wykładowych (od poniedziaku do piątku) w terminach:

I sesja: 5-9 października 2020 r.

II sesja: 23-27 listopada 2020 r.

PROGRAM KURSU  "STUDIUM MARILOGII" 2020-2021

Rekrutacja

Warunkiem przyjęcia jest:
•    Rejestracja na kurs w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 15.06.2020) na stronie: www.podyplomowe.uksw.edu.pl
•    Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego:
listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Studium Mariologii”
lub osobiście - adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Składanie kwestionariuszy: od 1 lipca do 30 września 2020 r.
 

Kontakt Telefoniczny:

Sekretariat "Kolbianum" w Niepokalanowie: 664 158 928 (pon-pt. 8.00-16.00)

Sekretariat Wydziału Teologicznego: 22 561 89 60; 22 561 88 56 (pon-pt. 8.00-14.00)