Absolwent z kompetencjami

Od 15 do 26 października 2018 roku trwa rekrutacja do 3. edycji projektu „Absolwent z kompetencjami”, którego celem jest wzmocnienie kompetencji i atrakcyjności na rynku pracy Absolwentów WT poprzez współpracę z pracodawcami oraz nabycie umiejętności specjalisty w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu). CSR to nowy na rynku pracy zawód, którego specjaliści są aktualnie jednymi z najbardziej poszukiwanych przez duże i średnie przedsiębiorstwa. Polega na budowaniu koncepcji przedsiębiorstwa opartej o etykę i interesy społeczne różnych grup interesariuszy, wzmocnionej przez podstawy PR, marketingu, komunikacji i dialogu.

W programie Projektu:

- Warsztaty przywództwa i twórczego rozwiązywania sytuacji konfliktowych;

- Warsztaty prawne podstawy przedsiębiorczości;

- Warsztaty produkcje informacyjne kształcące kompetencje analityczne;

- Uzyskanie uprawnień z CSR (w tym wizyty studyjne i współpraca z pracodawcami);

- Lektorat „Angielski Biznesowo”.

Projekt przeznaczony jest dla Studentów/Studentek II roku kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna studiów I stopnia. Czas trwania projektu 3 semestry (III-V).

Zgłoszenia (imię, nazwisko, kierunek (diks) i specjalność (do/dk), średnia ocen za miniony rok akademicki ) będą przyjmowane na adres e-mailowy sz.ciecko@uksw.edu.pl. O udziale w projekcie decydują kolejność zgłoszeń oraz średnia ocen.

Dokumenty (podpisany Regulamin, wypełnione i podpisane trzy załączniki do Regulaminu) należy dostarczyć do Szymona Krzysztofa Ciećko do 26 października 2018 r. (dyżury: poniedziałek, godz. 18.15 – 19.00, sala 225, czwartek, od godz. 18.00 w sali 409).

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Regulamin

Załączniki:

zał. 1

zał. 2

zał. 3

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach