Szkolenie BHP - studenci studiów magisterskich

Informacja Inspektoratu BHP
dot. DODATKOWYCH OSTATNICH TERMINÓW szkoleń w zakresie bhp
dla Studentów

Szanowni Państwo,
przychylając się do próśb od Studentów, którzy do dnia dzisiejszego nadal nie
uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
zostały wyznaczone cztery dodatkowe, ostatnie w bieżącym roku akademickim
terminy szkoleń.
DODATKOWE OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW ODBĘDĄ SIĘ:
1 termin - 17.01.2019 (czwartek), godz. 16.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
2 termin - 19.01.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
3 termin - 23.01.2019 (środa), godz. 16.45, Dewajtis 5, Nowy Gmach,
Aula im. Jana Pawła II;
4 termin - 26.01.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.
WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy WYŁĄCZNIE Studentów, którzy w bieżącym roku
akademickim (2018/2019) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń
w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.
3. Na dodatkowe szkolenie należy przyjść w jednym z powyższych terminów
(terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM
OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU
STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze
w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo
poważnego potraktowania sprawy i przyjścia na szkolenie.
Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach