Szkolenie BHP - studenci studiów magisterskich

Informacja Inspektoratu BHP dot. DODATKOWYCH TERMINÓW
szkoleń w zakresie bhp dla Studentów
Szanowni Państwo,
DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODBĘDĄ SIĘ
W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
1 termin - 05.12.2018 (środa), godz. 16.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek,
Aula im. Jana Pawła II;
2 termin - 09.12.2018 (niedziela), godz. 09.45, ul. Dewajtis 5,
Nowy Budynek, Aula im. Jana Pawła II;
3 termin - 13.12.2018 (czwartek), godz. 16.45, ul. Wóycickiego 1/3,
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
4 termin - 15.12.2018 (sobota), godz. 09.45, ul. Wóycickiego 1/3,
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.
WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy wyłącznie Studentów, którzy w bieżącym roku
akademickim (2018/2019) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwszym terminie (tj. podczas Dni
Organizacyjnych lub w terminach wyznaczonych przez Wydziały).
2. Na dodatkowe szkolenie należy przybyć w jednym z powyższych terminów
(terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
3. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
4. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM
OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU
STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze
w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest
do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przybycia na szkolenie.
Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach