Informacja dla II roku PST

p. dr hab. I. Smentek - Teologia dogmatyczna : Sakramentologia - godz. 10.45-13.15

ks. dr D. Bartoszewicz - Listy św. Pawła i Dzieje Apostolskie - godz. 14.00-16.30

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach