Zaproszenia do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA SZACOWANIA NA WARSZTAT KOMUNIKACJA EMOCJONALNA Z CHORYM W RODZINIE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW W RAMACH PROJEKTU „UNIWERSYTET 2.0. INNOWACYJNA EDUKACJA. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na warsztat
1) Komunikacja emocjonalna z chorym w rodzinie dla 20 osób w wymiarze 20 godz. szkoleniowych

w ramach projektu pn.: „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”.
Projekt współfinansowany jest
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr POWR.03.05.00-00-Z230/17.

Ofertę/ty należy przesłać na adres e-mail: a.gralczyk@uksw.edu.pl w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 10.00.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść zaproszeń do składania ofert w ramach szacowań wartości zamówienia znajdują się w załącznikach:

Zaproszenie nr 1 - szczegóły

---------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA SZACOWANIA NA WARSZTAT PRYNCYPIA TWORZENIA I ZARZĄDZANIA BIZNESEM DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW W RAMACH PROJEKTU „UNIWERSYTET 2.0. INNOWACYJNA EDUKACJA. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na warsztat

1) Pryncypia tworzenia i zarządzania biznesem dla 20 osób w wymiarze 30 godz. szkoleniowych
w ramach projektu pn.: „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr POWR.03.05.00-00-Z230/17.

Ofertę/ty należy przesłać na adres e-mail: a.gralczyk@uksw.edu.pl w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 10.00.
Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść zaproszeń do składania ofert w ramach szacowań wartości zamówienia znajdują się w załącznikach:

Zaproszenie nr 1 - szczegóły

---------------------------------------------------------------------------

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA SZACOWANIA NA WARSZTAT ZAAWANSOWANE KOMPETENCJE EMOCJONALNE DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UKSW W RAMACH PROJEKTU „UNIWERSYTET 2.0. INNOWACYJNA EDUKACJA. EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE”

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach szacowania wartości zamówienia na warsztat

1) Zaawansowane kompetencje emocjonalnedla 20 osób w wymiarze 30 godz. szkoleniowych
w ramach projektu pn.: „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, nr POWR.03.05.00-00-Z230/17.

Ofertę/ty należy przesłać na adres e-mail: a.gralczyk@uksw.edu.pl w terminie do dnia 18.01.2018 r. do godz. 10.00.

Niniejsze szacowanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Treść zaproszeń do składania ofert w ramach szacowań wartości zamówienia znajdują się w załącznikach:

Zaproszenie nr 1 - szczegóły

---------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach