Rekrutacja na specjalizacje na studiach I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria rekrutacji na specjalizacje na drugim roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa) - POBIERZ

Zarządzenie Dziekana w sprawie zapisów na specjalizacje - POBIERZ

Terminy:

specjalizacja reklamowa - limit 30 osób:

Test kompetencyjny zostanie przeprowadzony na dwóch pierwszych zajęciach w semestrzeŁ w pn. 18.02, s. 228 o godz.  18:30 oraz we wtorek, 19.02 o godz. 18:30, s. 228.
Prosimy, aby kandydaci na specjalizację przynieśli ze sobą, umieszczone w koszulkach foliowych, dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje, czyli: CV oraz zaświadczenia o odbytych stażach, praktykach lub podjętej pracy (w wypadku zaświadczeń akceptowane są również kserokopie dokumentów).
Po rozwiązaniu testu kompetencyjnego oraz zadania kreatywnego, podpisane kartki z rozwiązaniami należy oddać w komplecie z powyższymi dokumentami (czyli jako jeden pakiet dokumentów w koszulce).

specjalizacja telewizyjna - limit 12 osób:

poniedziałek (18.02.2019) godz. 9:45-13:00;
Studenci ubiegający się o miejsce na specjalizacji, w ramach procesu rekrutacji zobowiązani są przygotować na pierwsze zajęcia 18.02.2019 materiał filmowy mieszczący się w przedziale czasowym 2'30-3'00 (poniżej trzech minut) na dowolny temat, z wykorzystaniem wyłącznie swoich nagrań wideo, w którym każdy się pojawi (stand up), wypowiedzi ekspertów (setki) i „naczytany” off. Liczy się pomysł na materiał, ale i jego wykonanie.

specjalizacja kultura artystyczna - limit 30 osób:

21.02.2019 r. godz. 14:30-16:30 sala 322

specjalizacja radiowa - limit 12 osób:

20.02.2019 r., godz. 9.45, sala 224

specjalizacja edukacja medialna - limit 30 osób:

środa 27 lutego br. godz. 16, sala 408
Kandydaci są proszeni o pisemne przygotowanie recenzji wybranego przekazu medialnego - mogą być to opublikowane artykuły.

specjalizacja prasowa - limit 30 osób:

wtorek 19.02 godz. 16:45 - 18:15; 18:30-20:00 sala 326

specjalizacja internetowa - limit 22 osoby:

Pierwsze spotkanie 18 lutego godz. 8:00 w sali 118. Kandydaci proszeni są o wypełnienie ankiety zgłoszeniowej nie później niż do 22 lutego.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MIRXEhvFFkiBY8coEDW5s4vk-KkSLl5HhctrAjhcolhURjE0VThRTUI5WTJFNkxWWFA0NEtFUE9WTi4u

Test kwalifikacyjny odbędzie się 25 lutego o godz. 8:00 w sali 118. Szczegóły zostaną podane na pierwszym spotkaniu 18 lutego.

Specjalizacja: grafika komputerowa i fotografia - 25 osób: - lista przyjętych

Spotkanie informacyjne dotyczące przedmiotu specjalizacji odbędzie się w czwartek 21.02.2019 o 18:30 w sali 118. Omówione zostaną zasady zaliczenia, poruszane na zajęciach tematy, cel zajęć. Będzie to czas na zadawanie pytań, sprawdzenie swoich oczekiwań względem specjalizacji. Tydzień później, o 18:30 w sali 118 (28.02.2019), odbędzie się test kompetencyjny połączony z rozmową kwalifikacyjną. Od początku zajęć zainteresowani specjalizacją studenci napiszą test wiedzy z grafiki i fotografii, a następnie będą proszeni na indywidualne rozmowy, podczas których przedstawią swoje doświadczenie zawodowe, portfolio oraz pracę podlegającą ocenie – samodzielnie zaprojektowane CV w formie graficznej. Szczegółowa punktacja znajduje się w powyższym załączniku.

Specjalizacja public relations - 30 osób: 

Test kompetencyjny zostanie przeprowadzony na pierwszych zajęciach w semestrze w piątek. 22.02, s. 408 o godz.  11:30

Proszę, aby kandydaci na specjalizację przynieśli ze sobą umieszczone w koszulkach foliowych dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje, czyli: CV oraz zaświadczenia o odbytych stażach, praktykach lub podjętej pracy (w wypadku zaświadczeń akceptowane są również kserokopie dokumentów), a także nagrane na pendrive lub na płycie CD zadanie w formie video (do 2 minut) i elektroniczną wersję wszystkich materiałów graficznych do portoflio.

Po rozwiązaniu testu kompetencyjnego oraz zadania kreatywnego, podpisane kartki z rozwiązaniami należy oddać w komplecie z powyższymi dokumentami (czyli jako jeden pakiet dokumentów w koszulce wraz z materiałami multimedialnymi).

Wyniki rekrutacji zostaną podane na zajęciach 29.02. o godzinie 11.30 w sali 408. Kandydaci, którzy nie zostaną zakwalifikowani na specjalizację otrzymają zwrot dokumentów 29.02 o godzinie 11.30 w s. 408.

 

Specjalizacja social media i marketing mobilny - limit 30 osób:

Kandydaci na specjalizację proszeni są o przygotowanie i przesłanie na adres e-mail opiekuna specjalizacji (a.miotk@uksw.edu.pl) do 22 lutego 2019 do końca dnia następujących materiałów:

·         CV wraz z listem motywacyjnym

·         Skany zaświadczeń dotyczących odbytych praktyk i pracy zawodowej, działalności w organizacjach studenckich, wolonariatu itp.

·         Lista linków do prowadzonych przez kandydata profili w mediach społecznościowych i screenów z panelów administracyjnych potwierdzających pełnienie roli administratora danego profilu

·         Rozwiązania dwóch zadań:

o   Link do wideo nakręconego smartfonem z wypowiedzią na temat „5 moich ulubionych aplikacji mobilnych” (wideo nie dłuższe niż 2 minuty)

o   3 różne grafiki do mediów społecznościowych z cytatami motywacyjnymi.

Po otrzymaniu materiałów opiekun odsyła maila zwrotnego z potwierdzeniem otrzymania materiałów. Zgłoszenia nadesłane po 22 lutego 2019 nie będą rozpatrywane.

Pierwsze spotkanie, na którym kandydaci wypełnią test kompetencyjny, odbędzie się 18 lutego w godz. 11:30-13:00 w sali 229.  

Wyniki rekrutacji zostaną podane na zajęciach 25 lutego w godz. 11:30-13:00 w sali 229.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach