Rekrutacja na specjalizacje na studiach I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria rekrutacji na specjalizacje na drugim roku studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa) - POBIERZ

Zarządzenie Dziekana w sprawie zapisów na specjalizacje - POBIERZ

Terminy:

specjalizacja reklamowa - limit 30 osób:

Studenci chcący wziąć udział w rekrutacji na specjalizację reklamową zobowiązani są do dostarczenia w terminie do 24.02 (do północy) następujących materiałów:
1. CV
2. "Autoreklama" - dowolna forma (np. filmik, grafika, list motywacyjny) uzasadniająca, dlaczego chcielibyście Państwo być częścią zajęć specjalizacyjnych. Przygotowane przez Państwa treści powinny udzielać odpowiedzi na dwa pytania:
- do czego wiedza i umiejętności ze specjalizacji przydadzą się Państwu na ścieżce zawodowej
- co wniesiecie do zajęć (Państwa cechy osobowości lub zobowiązanie)
3. Krótka wypowiedź pisemna zawierająca opis ulubionej reklamy/ kampanii reklamowej/ działań promocyjnych wraz z uzasadnieniem wyboru.
Pliki należy przesłać w folderach nazwanych imieniem i nazwiskiem na adresy mailowe:
KingaCybulska@gmail.com
tomasz.knecht@gmail.com

specjalizacja telewizyjna - limit 12 osób (dla każdej z grup):

rekrutacja będzie odbywała się na pierwszych zajęciach w każdej z grup

specjalizacja kultura artystyczna - limit 30 osób:

rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w czwartek 20 lutego o 13.15 w sali 421

specjalizacja radiowa - limit 12 osób:

W ramach rekrutacji na specjalizację radiową prosimy Państwa o przyniesienie we wtorek (25 lutego, godz. 15, sala 224) lub wysłanie na e-maila a.gawronska-piotrowska@uksw.edu.pl swojego CV według opisu zamieszczonego w kryteriach rekrutacji na specjalizację radiową (tu link: https://teologia.uksw.edu.pl/sites/default/files/Specjalizacje2019.20.pdf). Przy czym preferujemy wysłanie CV na e-maila :) Oprócz tego, co bardzo ważne, 25 lutego o godz. 15.00 w sali 224 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna na specjalizację.

W ramach rozmowy pojawią się następujące pytania:

1) o motywacje uczestniczenia w zajęciach ze specjalizacji radiowej

2) do czego wiedza i umiejętności ze specjalizacji przydadzą się Państwu w ścieżce zawodowej

3) czego chcecie się Państwo dokładnie nauczyć na specjalizacji radiowej czyli co jest Państwu bliskie „radiowo” czy reportaż, warsztat reportera, warsztat prezentera, produkcja radiowa, dubbing, umiejętności lektorskie etc., może nie jest to jedna dziedzina radiowa, a dwie, kilka...

Oprócz tego podczas rozmowy kwalifikacyjnej każdy z Państwa wylosuje jedno pytanie z podstaw wiedzy o radiu, na które będzie musiał odpowiedzieć.

Pytania będą oparte o informacje zawarte w linkach:

1. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2262237,Magia-radia-krotka-historia-polskiej-radiofonii

2. https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1085552,Guglielmo-Marconi-i-poczatki-radia

3. https://iloveradio.pl/kategoria/wiedza/  - informacje tu tylko z pierwszej strony

4. https://iloveradio.pl/radiomapa/

Prosimy też, by Państwa odpowiedzi podczas rozmowy były konkretne, jasne, krótkie, gdyż czas na rozmowę z  1 osobą to ok. 5-7 minut.

specjalizacja edukacja medialna - limit 30 osób:

specjalizacja prasowa - limit 30 osób:

specjalizacja internetowa - limit 22 osoby:

Specjalizacja: grafika komputerowa i fotografia - 25 osób:

Jak się przygotować na rozmowę?
Przede wszystkim przygotujcie swoje portfolio – graficzne, fotograficzne. Mogą to być zdjęcia, rysunki, grafiki powstałe w programach komputerowych itp. Należy pamiętać, aby przynieść ze sobą sprzęt potrzebny do zaprezentowania swoich prac np. komputer ze specjalnym programem graficznym (jeżeli jest potrzebny).
Dodatkowo zastanówcie się dlaczego chcecie wziąć udział właśnie w tej specjalizacji. Nie chodzi o wyrecytowanie formułek, ale prawdziwe motywacje. Chcemy przedstawić wizję specjalizacji i  wspólnie zdecydować, czy będzie ona miała realne przełożenie na rozwój każdego z zainteresowanych.
Więcej o programie specjalizacji i zajęciach opowie Pani dr Aleksandra Gralczyk w poniedziałek 24.02 o godzinie 15:00 w sali 118.
Jest zadanie rekrutacyjne. Jakie?
Każdy przychodzący na rozmowę kwalifikacyjną musi przygotować swoje CV w atrakcyjnej graficznej formie. Podczas prezentacji można opowiedzieć o pomyśle na kompozycję, uargumentować układ itp.
Kiedy i gdzie?
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami na specjalizację grafika komputerowa i fotografia odbędzie się w środę 26.02 w sali 118 o godzinie 18:30. Do sali wchodzimy pojedynczo. Rozmowa z każdą z osób zajmie ok. 10-15 minut.

Specjalizacja public relations - 30 osób:

Specjalizacja social media i marketing mobilny - limit 30 osób:

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach