Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe – Dyplomy dla Warszawy

Zapraszamy autorów prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na uczelniach warszawskich w 2018 roku do ubiegania się o Nagrodę Prezydenta m.st. Warszawy za prace dyplomowe z zakresu rozwoju Warszawy. To już czwarta  odsłona „Dyplomów dla Warszawy”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 14 czerwca 2019 roku. Tak jak poprzednio oceniane będą:

  • wartość naukowa pracy, w tym ogólna metodologia i sposób ujęcia problemu;
  • umieszczenie problemu badawczego w kontekście rozwoju Warszawy;
  • wartość społeczna tj. wpływ wyników i wniosków badawczych  na rozwój Warszawy w przypadku ich zastosowania;
  • praktyczna możliwości wykorzystania wyników i wniosków badawczych w przedsięwzięciach realizowanych przez m.st. Warszawę.

Nagroda główna w kategorii rozpraw doktorskich wynosi 15 tys. złotych, a trzy wyróżnienia – po 6 tys. zł. Laureat nagrody głównej za pracę magisterską otrzyma 7 tys. zł, a autorzy prac wyróżnionych – po 3 tys. zł.

Zgłoszenia zawierające formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami, w tym pracą dyplomową, recenzją i rekomendacją promotora oraz potwierdzeniem obrony pracy, należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 27, Warszawa 00-099.

Informacje o wymaganych dokumentach oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się w poniższych załącznikach:

Zarządzenie Prezydenta w sprawie ustanowienia Nagrody za prace dyplomowe

Regulamin przyznawania Nagrody

Formularz zgłoszeniowy

 

Więcej informacji:

naukowa@um.warszawa.pl

tel. 22 325 86 11

pon.-pt. w godz. 8.00-16.00

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach