Sesja egzaminacyjna - sem. zimowy 2021/22

UPRZEJMIE PRZYPOMINAM!

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego : 12-13 lutego 2022 roku

Sesja poprawkowa semestru zimowego wg harmonogramu UKSW - od 28.02.2022-10.03.2022

W zawiązku z powyższym uprzejmie proszę o przestrzeganie ww terminów.

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 101/2021 Rektora UKSW z dnia 2 września 2021 roku  wszystkie zaliczenia  kończące  zajęcia i egzaminy są realizowane w siedzibie uczelni  w obowiązującym reżimie sanitarnym  oraz zgodnie z zasadami obowiązujacymi w Uniwersytecie.

W wyjątkowych sytuacjach na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia dziekan może wyrazić zgodę na przeprowadzenie  zaliczenia końcowego lub egzaminu w formie zdalnej poza siedziba uczelni.

 

Sesja - semestr zimowy

1. 12.02.2022 mgr Monika Nowosielska - zaliczenie lektoratu z j. angielskiego godz. 15.00-16.00 sala 326

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach