Prodziekan ds. Studiów Niestacjonarnych

Prodziekan Wydziału Teologicznego  ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych

- Ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Przyjmuje interesantów:

  • środa 9.00-10.30
  • soboty w czasie zjazdów 8.00-9.30

 Pok. 052

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach