Międzynarodowy Kongres Personalizmu (12-16 sierpnia 2019 roku )

W dniach 12-16 sierpnia 2019 roku odbył się Międzynarodowy Kongres Personalizmu, który zgromadził wielu wybitnych filozofów i teologów,  przedstawicieli różnych narodów i religii z całego świata, aby wspólnie rozeznawać współczesną sytuację człowieka jako osoby we wspólnocie: w jego relacji do Osób Boskich oraz w relacji do bliźnich. Kongres odbył się w Izraelu, na Górze Błogosławieństw w Domus Galilaeae, który został poświęcony w 2000 roku Wielkiego Jubileuszu przez św. Jana Pawła II, Wielkiego Personalistę.

Komunikat po Kongresie Personalizmu

Organizatorzy

Program

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach