Projekt „Katecheta – człowiek z klasą. Program innowacyjnego przygotowania pedagogicznego do nauczania religii”

Na Wydziale Teologicznym UKSW rozpoczyna się realizacja projektu „Katecheta – człowiek z klasą. Program innowacyjnego przygotowania pedagogicznego do nauczania religii” dofinansowany z Funduszy Europejskich. Projekt będzie trwał 38 miesięcy (1.08.2019-30.09.2022), a jego kierownikiem jest dr Aneta Rayzacher-Majewska – adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej.

Projekt ma na celu udoskonalenie procesu uzyskiwania kwalifikacji do nauczania religii przez studentów teologii UKSW oraz alumnów seminariów duchownych afiliowanych do Wydziału Teologicznego UKSW. Beneficjentami będą studenci III roku teologii oraz IV roku seminariów duchownych. W ramach projektu zostanie zmodyfikowany dotychczasowy program przygotowania i poszerzony o dodatkowe zajęcia.  Zmodyfikowany program uwzględni wytyczne zawarte w „Modelowym programie kształcenia nauczycieli”. Poza wzbogaconym programem wykładowo-ćwiczeniowym, studenci będą uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach e-learningowych, dzięki którym lepiej odnajdą się w rzeczywistości szkolnej. Nowością w ramach projektu jest również wprowadzenie tutoringu, za sprawą którego każdy uczestnik projektu otrzyma indywidualne wsparcie na drodze własnej formacji psychologiczno-pedagogicznej i katechetycznej.

Udział w projekcie zapewni przygotowanie kompetentnych nauczycieli religii, którzy nie tylko zdobędą gruntowną wiedzę, umiejętności, ale także będą potrafili zastosować je w praktyce w konkretnych sytuacjach edukacyjnych. Jednocześnie za sprawą zdobytych w ramach projektu kompetencji społecznych, z dobrym skutkiem będą współpracować z innymi osobami z różnych środowisk wychowawczych, jawiąc się jako osoby rzetelne, merytorycznie przygotowane i znające się na własnej pracy, do tego doskonale wchodzące w  interakcje z ludźmi. Będą zatem postrzegani jako ludzie z klasą.

Pobierz plakat