INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA