Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak

 

 

 

 

 

 

I A. OBSZARY BADAŃ

społeczna rola reklamy, reklama religijna, komunikacja wizualna, apologia dziennikarska 

I B. FIELDS OF RESEARCH

social role of advertising, religious advertising, visual communications, journalistic apology

 II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Ks. Krzysztof Stępniak

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach