I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Etyka public relations" pt. "Standardy profesjonalnego public relations"

 
Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu "Etyka public relations" pt. "Standardy profesjonalnego public relations", która odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w godz. 10:00-18:30 na Kampusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.
Powstały w ubiegłym roku Społeczny Zespół Ekspertów PR postanowił dokonać krytycznej analizy funkcjonowania istniejących w Polsce kodeksów etycznych PR, by zachęcić środowisko specjalistów public relations do bardziej owocnej dyskusji na temat pozytywnej roli etycznego zachowania w działalności zawodowej.
 
Eksperci w dokumencie "Standardy profesjonalnego public relations" wyjaśniają, dlaczego profesjonalizm i etyka powinny być ze sobą nierozerwalnie połączone, jeśli public relations ma godzić w interesy zleceniodawców, mediów i różnych grup społeczeństwa.
 
Pełny tekst "Standardów profesjonalnego public relations" dostępny jest pod linkiem ➡ https://bit.ly/2OXL9pb
 
"Standardy" są oryginalnym projektem edukacyjnym i zostaną poddane ocenie środowiska zawodowego PR, jak i akademickich badaczy komunikacji społecznej na Ogólnokrajowej Konferencji Naukowej, która odbędzie się 13 grudnia 2019 r na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5).
 
Podczas Konferencji, w prezentowanych referatach oraz podczas dyskusji panelowych, skupimy się na obszarach:
  • Czym jest profesjonalizm w public relations? Jak obecnie definiowany jest przez zarówno stronę agencji i specjalistów PR, zleceniobiorców oraz szeroko pojęte otoczenie?
  • Jaka jest rola konsultantów/firm PR w utrzymaniu wysokich standardów public relations i debaty publicznej?
  • Co oznacza, jak może być realizowany i jakie ma znaczenie proces samokształcenia w zakresie etyki zawodowej? W jaki sposób organizacje zawodowe mogą ten proces wspomagać?
  • Rola i zadania Rady Etyki Public Relations.
  • PR-owiec i dziennikarz: Etyka zawodowa w PR i w dziennikarstwie. Podobieństwa i różnice w kontekście kontrolnych funkcji mediów.
Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku, by być na bieżąco:
 
Zapraszamy do śledzenia oficjalnych profili konferencji w mediach społecznościowych:
 
Decyzją Prodziekana ds. studiów stacjonarnych studentom biorącym udział w konferencji zostaną przydzielone punkty ECTS:
- za udział w 1 panelu 10:00-13:30 - 0,5 ECTS
- za udział w 2 panelach od 10:00-13:30 oraz 14:30-15:45 - 1 ECTS
- za udział w 3 panelach od 10:00-13:30 oraz 14:30-15:45 oraz 15:50-17:30 - 1,5 ECTS
- za udział w 4 panelach od 10:00-13:30 oraz 14:30-15:45 oraz 15:50-17:30 oraz 17:45-18:30 - 2 ECTS
 
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach