Boże Narodzenie 2019 - Życzenia

Patrzę w żłóbek. I nie może opuścić mnie myśl niepojęta, ale przecież bezwzględnie prawdziwa, że On, Bóg, raz stając się Człowiekiem, już nigdy nie przestanie być Człowiekiem. Bóg już zawsze, na wieczność, będzie Człowiekiem. W Trójcy Świętej jest na wieki człowieczeństwo Syna Bożego. I to wszystko – dla mnie.

Stefan Kardynał Wyszyński

 

W imieniu Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam pracownikom, studentom i doktorantom serdeczne życzenia dobrego przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego, wypełnionego zachwytem nad tym, że Bóg stał się dla nas Człowiekiem.

Niech ta radość przeniknie cały Rok Pański 2020.

 

Ks. prof dr hab Piotr Tomasik

Dziekan Wydziału Teologicznego

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach