Gratulacje dla ks. prof. UKSW dra hab. Krzysztofa Stępniaka z okazji wyboru na przewodniczącego Sekcji Komunikacji Religijnej w Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej.