Praca zaliczeniowa z psychologii u ks. dr. M. Nowosielskiego

Szanowni Państwo 

w zał. zostały zamieszczone tezy do wyboru na zaliczenie przedmiotu z Modułu C . Pracę należy przesłać do wykładowcy na adres email

ks.Mirosław Nowosielski      nowos-m@o2.pl

do dnia 30.03.2021 roku.

Pobierz