Informacja dot. - Moduł C

Informacja dot. Modułu C

Zajęcia " Omówienie praktyk "

z p. dr M. Małkiem bądą w piątki tj. 04.12.2020 oraz  26.02.2021r.  o godz. 17.30 na MS Teams

 

Uwaga zamiana  !

w dniu 8.11.2020 o godz. 8.00-12.15 zajęcia poprowadzi ks. dr J. Kotowski

..................................................................................................................................................................................

*Uprzejmie przypominam, iż Sekretariat studiów niestacjonarnych i podyplomowych jest czynny w

soboty wykładowe teologii - w dni zajęć w godz. 9.00 - 15.00.

Podczas zjazdów ćwiczeniowych teologicznych oraz podczas wykładów z Modułu C i B jest zamknięty

 

  • poniedziałki, wtorki w godz. 9.00 - 13.00
  • środy w godz. 9.00 - 15.00