Zarządzenie Dziekana w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2.