Życzenia Wielkanocne 2020

Kościół pragnie, abyśmy zmartwychwstali, tak jak Chrystus zmartwychwstał. Ale do zmartwychwstania ducha prowadzi jedna tylko droga: przez poznanie własnej niedoli, przez   wyjście z krainy śmierci, z niewoli grzechu, przez żal doskonały, pokutę i zadośćuczynienie, przez modlitwę i świętą gorliwość w zdobywaniu cnót.

Stefan Kardynał Wyszyński

Pan Jezus wziął na Siebie nasze słabości, a w Jego ranach jest nasze zdrowie. On trzeciego dnia zmartwychwstał i otworzył nam drogę do Nieba.

     Składamy serdeczne życzenia Bożej Opieki, zdrowia i błogosławieństwa na każdy dzień, którym nas obdarzy Zwycięski Pan Życia, Jezus Chrystus Zmartwychwstały.

                                                     Kolegium Dziekańskie Wydziału Teologicznego UKSW


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach