Informacja w sprawie praktyk dla studentów V roku teologii ogólnej i specjalności nauczycielsko-katechetycznej

Uprzejmie informuję, iż w odniesieniu do studentów V roku teologii ogólnej i specjalności nauczycielsko-katechetycznej ma zastosowanie Decyzja Nr 6/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r.
Na mocy powyższej decyzji uprzejmie informuję, iż w celu zaliczenia praktyk należy przesłać na mój adres mailowy skan lub zdjęcie następujących dokumentów:
- w przypadku praktyk realizowanych w ramach pracy zawodowej  - załącznik nr 7 do Regulaminu praktyk studenckich w UKSW (http://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/za.%20nr%207%20-%20praca.pdf) oraz umowę potwierdzającą zatrudnienie;
- w przypadku praktyk realizowanych w ramach stażu, wolontariatu - załącznik nr 8 do Regulaminu praktyk studenckich w UKSW http://bk.uksw.edu.pl/sites/default/files/zal.%20nr%208.pdf oraz zaświadczenie z miejsca odbywania praktyk o ich realizacji. Jeśli uzyskanie zaświadczenia w aktualnej sytuacji nie jest możliwe, uprzejmie proszę o dołączenie samodzielnie przygotowanego oświadczenia o odbywaniu praktyk w określonym miejscu i czasie z podpisem. 
Jeżeli praktyki obejmowały okres po 12 marca, za ich realizację można uznać opracowanie projektów, strategii, materiałów dydaktycznych wspomagających nauczanie religii w przedszkolach i szkołach, prowadzenie katechezy parafialnej lub inne działania merytorycznie odpowiadające profilowi studiów. Praktykant jest wówczas zobowiązany do potwierdzenia powyższej działalności w wymiarze godzinowym odpowiadającym godzinom praktyk pozostałych do realizacji.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę o kontakt mailowy: a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl lub przez Facebooka: https://www.facebook.com/aneta.rayzachermajewska.
 
Z wyrazami szacunku
dr Aneta Rayzacher-Majewska 
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ds. Praktyk
Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach