TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studenci II – VI roku oraz doktoranci II – IV roku: od 1 czerwca do
17 czerwca 2020r.

Do wniosku o akademik należy złożyć oświadczenie o dochodach za
miesiąc MAJ 2020r. – zał. nr 20

Wnioski wraz z oświadczeniem należy przesłać pocztą polską lub
mailem na wskazany poniżej adres mailowy: · Wydział Prawa i
Administracji – a.garlepow@uksw.edu.pl · Wydział Teologiczny,
Wydział Medyczny, Doktoranci - i.oldakowska@uksw.edu.pl

· Wydział Nauk Matematycznych, Wydział Nauk Pedagogicznych, Wydział
Prawa Kanonicznego – m.borycka@uksw.edu.pl · Wydział Nauk
Historycznych. Wydział Nauk Ekonomicznych – p.bilinska@uksw.edu.pl

· Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Wydział Nauk
Humanistycznych, Wydział Biologii i Nauk i Środowisku -
m.salyga@uksw.edu.pl
· Wydział Studiów nad Rodziną -
m.miniewicz@uksw.edu.pl


DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ PRZYJĘCI NA I ROK
STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 BĄDŹ PRZENIOSĄ SIĘ Z INNEJ
UCZELNI – TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O AKADEMIK ZOSTANIE OGŁOSZONY W
PÓŹNIEJSZYM CZASIE.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach