Szkolenie z pełnego wykorzystania aplikacji MS Teams w dydaktyce.

Centrum Komunikacji Społecznej i Cyfrowej zaprasza na szkolenie z pełnego
wykorzystania aplikacji MS Teams w dydaktyce.

Zostaną omówione takie zagadnienia jak: 
zakładanie zespołów na MS Teams dla poszczególnych wykładów, tworzenie listy obecności dla uczestników wykładu online, cyberbezpieczeństwo (zagrożenia z własnego komputera),przygotowywanie testów kontrolnych i wiele innych praktycznych uwag.
Szkolenie poprowadzi Dr Marek Robak. MS Teams (kod zespołu g40cvss). 

Termin: 28.09 (poniedziałek) godz. 10:00.  
Informuję, że planowane jest też szkolenie uniwersyteckie z aplikacji MTeams, o którym Państwo zostaną powiadomieni e-mailowo.

Serdecznie zapraszam. 
Ks. Jarosław A.Sobkowiak