Inicjatywa rządowa „Solidarni z Białorusią”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Agencja) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.

W związku ze zleceniem MNiSW z dnia 23 września 2020 r., na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), Agencja podejmie następujące działania w roku akademickim 2020/2021:

- w ramach działania „Solidarni ze studentami” przyzna stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 10 miesięcy;

- w ramach działania „Solidarni z naukowcami” przyzna stypendia obywatelom Białorusi posiadającym stopień naukowy doktora, którzy posiadają zaproszenie na roczny pobyt badawczy od polskiej uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 12 miesięcy

Więcej szczegółów na stronie www:

https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia/informacje-dla-uczelni


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach