Zmarł ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek - wybitny teolog i ekumenista

Dnia 18 grudnia 2020 roku w Warszawie w wieku 92 lat zmarł ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek- wybitny teolog i ekumenista. Był twórcą Katedry Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, pracował na Wydziale Teologicznym w latach 1971 – 1993.

Pogrzeb śp. Księdza Profesora Alfonsa Skowronka odbędzie się w środę 23 grudnia 2020 roku, o godzinie 11.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich. Pochowany zostanie na cmentarzu Zakładu dla Ociemniałych w Laskach.

Więcej informacji: https://ekai.pl/zmarl-wybitny-ekumenista-ks-prof-alfons-skowronek/

Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Księdza Profesora.


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach