Boże Narodzenie 2020

 

Boże Narodzenie jest świętem pokory, ubóstwa, ogołocenia, poniżenia Syna Bożego, który przybywa, aby obdarzyć nas swoją nieskończoną miłością. (…) A tego Boga, który przychodzi, możemy spotkać w płaczącym, bezbronnym dziecku, w chorym, który czuje, jak opuszczają go siły, w starszym człowieku, który przepracowawszy całe życie w społeczeństwie naszym, opartym na produkcyjności i sukcesie, zepchnięty jest na margines i zaledwie tolerowany.
Św. Jan Paweł II

 


Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam serdeczne życzenia takiego przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego, by tajemnica Wcielenia Syna Bożego przemieniała nasze serca i otwierała je na potrzebującego miłości bliźniego, w którym przychodzi do nas Pan.

 
Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Warszawa, 25 XII 2020

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach