Widmo prawdy – projekcja fałszu.

Nie tylko o Klossie i czterech pancernych

Wydawnictwo Naukowe UKSW opublikowało monografię prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Łęcickiego  Widmo prawdy – projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda  na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944-2019.

Autor przedstawił elementy manipulacji i propagandy obecne w polskich filmach fabularnych oraz serialach telewizyjnych dotyczących drugiej wojny światowej oraz początków Polski Ludowej. Przypomniał również fakty, by wyraźnie ukazać kontrast między prawdą historyczną a narracją ekranową.

Prezentowana praca wpisuje się w nurt badań i publikacji naukowych Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa dotyczących specyficznej analizy filmu jako przekazu medialnego. W dorobku IEMiD, a szczególnie Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej znajdują się opracowania zbiorowe, które również  ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW:G. Łęcicki, M. Butkiewicz, P. Drzewiecki, D. Jaszewska, Film  w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Warszawa 2017;Pokazać niewidzialne. Film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu  i języka mediów, red. M. Butkiewicz, G. Łęcicki, Warszawa 2019. Wkrótce ukaże się kolejny tom z tej serii poświęcony filmowi jako przekazowi perswazyjnemu.


 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach