Mgr Magdalena Niewiadomska

I A. OBSZARY BADAŃ

historia Kościoła w starożytności, historia Kościoła Katolickiego w Polsce, literatura patrystyczna

I B. FIELDS OF RESEARCH

history of the Church in antiquity, history of the Catholic Church in Poland, patristic literature

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone/Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Magdalena Niewiadomska

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach