Dr Paweł Szuppe

I A. OBSZARY BADAŃ

Obszary badań naukowych: religioznawstwo, teologia religii, sekty i nowe ruchy religijne, New Age, wychowanie i edukacja w religiach świata, parareligijny charakter nazizmu

I B. FIELDS OF RESEARCH

Areas of research: religious studies, theology of religion, sects and new religious movements, New Age, upbringing and education in world religions, the parareligious nature of Nazism

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone/Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Paweł Szuppe
 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach