Dr Mateusz Kot

I A. OBSZARY BADAŃ

edukacja medialna, projekty edukacyjne

I B. FIELDS OF RESEARCH

media literacy, educational projects

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone/Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Mateusz Kot
 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach