Zarządzenie nr 3/2021Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Teologicznym w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021