Lektorat z języka nowożytnego


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego absolwent ma posiadać umiejętności językowe w zakresie dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu:

    B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach I stopnia
    B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na studiach II stopnia

B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego na jednolitych studiach magisterskich

Rozporządzenie z dnia 14 listopada 2018 roku, w sprawie Polskiej Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego.

Tabela Samooceny znajomości języka.
krk.pdf

Poziom B2+ - posiadam pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych i wystąpień ustnych w języku obcym uznawanym    za podstawowy dla dziedziny nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub obszarze leżącym na pograniczu dyscyplin naukowych

 

waga lektorat z j. angielskiego

 

Szanowni Państwo,

  Lektorat z jezyka angielskiego bedzie prowadzony również prowadzony  metodą zdalną. Dla niektórych z Państwa będzie to kontynuacja dotychczasowego sposobu uczenia. Dla nowych użytkowników platformy Moodle podaję instrukcję logowania:

Logowanie na platformę Moodle:
 1. wpisz do przeglądarki https://login.uksw.edu.pl/cas/login
 2. z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle
 3. wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOS
 4. jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji  (uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką)


Bardzo wszystkich Państwa proszę, a szczególnie te osoby, które w tym roku będą przystępowały do egzaminu centralnego, aby oprócz wykonywania zadań na platformie, samodzielnie ćwiczyć umiejętności językowe, jak czytanie czy słuchanie. Wkrótce wyślę Państwu linki do samodzielnej, dodatkowej pracy, którą będzie można podjąć oczywiście na miarę Waszych możliwości czasowych.

W razie jakichkolwiek problemów proszę o kontakt emailowy: m.nowosielska@uksw.edu.pl

lub telefoniczny: 791159357

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach