Habilitacje i profesury

POSTĘPOWANIE O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wszczyna się na wniosek składany do podmiotu habilitującego za pośrednictwem Rady Doskonałości Naukowej. Więcej informacji dot. sposobu postępowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego można znaleźć w:

Przed złożeniem dokumentów prosimy o konsultację z Księdzem Dziekanem Wydziału Teologicznego.

Informacji dotyczących postępowania o nadanie stopnia doktora habilitacyjnego udziela kierownik Dziekanatu Wydziału Teologicznego   tel. 22 561 89 60.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTĘPOWANIE O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Postępowanie w sprawie nadania tytułu profesora wszczyna się na wniosek osoby składany do Rady Doskonałości Naukowej.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach